Disclaimer

Inhoudsrechten

De inhoud van onze artikelen is nooit perfect en op iedereen toepasbaar. Spierbouwers streeft er altijd naar om actuele en correcte informatie aan te bieden op de website. Desondanks kunnen we niet garanderen dat informatie op de website in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites), aanvaardt Spierbouwers geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy

Spierbouwers respecteert je privacy zeer en we zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze website zo veilig mogelijk gebeurt. Lees hier onze privacy policy.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, logo’s en handelsmerken worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken, door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Spierbouwers.